Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/391
Title: Дослідження рівня розвитку координаційних здібностей дітей середнього шкільного віку з вадами зору
Authors: Рядова, Ліліана
Шестерова, Людмила
Keywords: координаційні здібності
діти середнього шкільного віку
вади зору
Issue Date: 2014
Citation: Рядова Л. Дослідження рівня розвитку координаційних здібностей дітей середнього шкільного віку з вадами зору / Ліліана Рядова, Людмила Шестерова // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Є. Приступи. - Л., 2014. - Вип. 18, т. 3. - С. 177 - 181.
Abstract: На основі аналізу літературних джерел у статті подано характеристику координаційних здібностей і визначено їхню роль у життєдіяльності дітей з вадами зору. Результати дослідження свідчать про значне порівняно з здоровими однолітками їх зниження. Найбільш значущі показники координаційних здібностей спостерігалися у школярів 8 і 9 класів. Рівень розвитку координаційних здібностей, на наш погляд, залежить від функціонального стану сенсорних систем, передусім зорової.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/391
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
Rya_2.pdf102.84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.