Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/387
Title: Аксіологічні аспекти формування здорового способу життя сучасних підлітків
Authors: Новік, Сергій
Keywords: здоровий спосіб життя
підлітки
виховання
аксіологічний підхід
Issue Date: 2014
Citation: Новік С. Аксіологічні аспекти формування здорового способу життя сучасних підлітків / Сергій Новік // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Є. Приступи. - Л., 2014. - Вип. 18, т. 3. - С. 144 - 147.
Abstract: Розглядається формування здорового способу життя підлітків як педагогічна проблема, вирішення якої потребує виховання в них ціннісного ставлення до гуманістичних реалій повсякденності. Автор аналізує актуальні чинники виховного впливу, ґрунтуючись при цьому на дослідженнях особистісної позиції сучасних школярів. Мета статті – розширити зміст професійної підготовки вчителя уявленнями про аксіологічні чинники формування здорового способу життя школяра.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/387
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
Nov_24.pdf281.02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.