Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/386
Title: Динаміка показників ендогенної інтоксикації у легкоатлетів-спринтерів залежно від ступеня фізичного навантаження
Authors: Назар, Павло
Шевченко, Олена
Левон, Марія
Осадча, Оксана
Keywords: легка атлетика
ендогенна інтоксикація
імунітет
Issue Date: 2014
Citation: Динаміка показників ендогенної інтоксикації у легкоатлетів-спринтерів залежно від ступеня фізичного навантаження / Павло Назар [та ін.] // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Є. Приступи. - Л., 2014. - Вип. 18, т. 3. - С. 139 - 143.
Abstract: Метою роботи є вивчення особливостей розвитку ендогенної інтоксикації в легкоатлетів-спринтерів залежно від ступеня фізичного навантаження. Під час фізичного навантаження в крові спортсменів накопичувалися проміжні і кінцеві продукти метаболізму: окисної модифікації білків, перекисного окиснювання ліпідів та молекул середньої маси, що обумовлюють токсичний вплив на організм. На 3 добу після фізичних навантажень виявляється тенденція до зниження вмісту в периферійній крові продуктів обміну, що обумовлюють розвиток ендотоксикозу.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/386
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
Naz_23.pdf308.92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.