Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/382
Title: Напрямки та методичні підходи процесу реабілітації осіб з ревматоїдним артритом
Authors: Ляховчук, Юрій
Макарова, Еліна
Keywords: фізична реабілітація
ревматоїдний артрит
лікувальний режим
Issue Date: 2014
Citation: Ляховчук Ю. Напрямки та методичні підходи процесу реабілітації осіб з ревматоїдним артритом / Юрій Ляховчук, Еліна Макарова // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Є. Приступи. - Л., 2014. - Вип. 18, т. 3. - С. 119 - 123.
Abstract: У цій роботі ми дослідили різні напрямки та методичні підходи процесу реабілітації осіб із ревматоїдним артритом. Проаналізувавши наукову та методичну літературу, з`ясували, що на сьогодні немає досконало розробленої та методично обґрунтованої програми фізичної реабілітації, яка була б оптимізованою для окремо взятого пацієнта, з урахуванням його психічних, соціальних і фізіологічних характеристик.Проведене дослідження дає можливість розробити низку наукових положень та отримати нові висновки, які в сукупності можуть бути спрямовані на вирішення проблемних питань під час реабілітації хворих на ревматоїдний артрит.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/382
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
Lyh_19.pdf313.83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.