Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/380
Title: Коррекция статистического стереотипа у лиц с остеохондрозом пояснично-крестцового отдела позвоночника в стадии ремиссии с использованием средств медфита
Authors: Кормильцев, Владимир
Keywords: фізична реабілітація
остеохондроз
вертеброгенна патологія
Issue Date: 2014
Citation: Кормильцев В. Коррекция статистического стереотипа у лиц с остеохондрозом пояснично-крестцового отдела позвоночника в стадии ремиссии с использованием средств медфита / Владимир Кормильцев // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Є. Приступи. - Л., 2014. - Вип. 18, т. 3. - С. 101 - 106.
Abstract: Було запропоновано та експериментально підтверджено ефективність програми корекції статичного стереотипу в чоловіків 2-го періоду зрілого віку з вертеброгенною патологією попереково-крижового відділу хребта в стадії ремісії. У дослідженні прийняли участь 60 осіб, середній вік – 38,6 року. Показано позитивний вплив на біогеометричний профіль постави програми корекції статичного стереотипу з елементами медфіту, лікувального массажу, гідрокінезотерапії та засобів, запозичених з оздоровчого фітнесу. Установлено, що позитивний вплив програми корекції залежить від адекватно дібраних засобів і методів відновлення фізичного здоров’я.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/380
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
Kor_16.pdf343.89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.