Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/3795
Title: Бібліографічний покажчик наукових праць докторів наук та професорів Львівського державного університету фізичної культури
Authors: Свістельник, Ірина
Keywords: бібліографічний покажчик
доктори наук ЛДУФК
професори ЛДУФК
Issue Date: 2016
Citation: Бібліографічний покажчик наукових праць докторів наук та професорів Львівського державного університету фізичної культури [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2016. – 541 с. - (Серія „Наукові праці Львівського державного університету фізичної культури”, вип. 2)
Series/Report no.: „Наукові праці Львівського державного університету фізичної культури”;вип. 2
Abstract: Видання містить відомості про наукові праці докторів наук та професорів Львівського державного університету фізичної культури. Інформаційні матеріали відібрано, упорядковано й систематизовано з архівних матеріалів університету, картотеки друкованих праць професорсько-викладацького складу університету, особистого перегляду інформаційних видань. Наукові праці представлено за рубриками, в алфавітній послідовності прізвищ, Бібліографічні описи складено відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 „Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання” та ДСТУ 3582–2013 „Бібліографічний опис скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила”.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/3795
Appears in Collections:Бібліографічні покажчики наукових праць професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File SizeFormat 
BIBLIOGRAF_PROFESOR_2016.pdf3.62 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.