Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/376
Title: Взаимосвязь концентрации ионов кальция в крови и скорости проведения нервного импульса у квалифицированных спортсменов-биатлонистов
Authors: Гатилова, Галина
Колосова, Елена
Халявка, Татьяна
Keywords: біатлон
електролітний обмін
швидкість проведення нервового імпульсу
іони кальцію
Issue Date: 2014
Citation: Гатилова Г. Взаимосвязь концентрации ионов кальция в крови и скорости проведения нервного импульса у квалифицированных спортсменов-биатлонистов / Галина Гатилова, Елена Колосова, Татьяна Халявка // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Є. Приступи. - Л., 2014. - Вип. 18, т. 3. - С. 58 - 61.
Abstract: Розглянуто особливості взаємозв’язку концентрації іонів кальцію в крові та швидкості проведення нервового імпульсу у кваліфікованих спортсменів-біатлоністів. Установлено, що у спортсменів, показники концентрації іонів кальцію яких знаходяться в межах норми, параметри швидкостей для нервів верхніх кінцівок були достовірно (р <0,05) вищі, ніж у спортсменів, у яких показники концентрації іонів кальцію були зниженими відносно норми. Отримані дані можуть бути використані для оцінювання функціонального стану нервово-м’язової системи спортсменів.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/376
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
Gat_9.pdf294.78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.