Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/374
Title: Фізична реабілітація при метаболічному синдромі: від теорії до практичної реалізації
Authors: Єльнікова, Марина
Keywords: фізична реабілітація
гіпертензія
ожиріння
метаболічний синдром
комплайнс
фактори рзику
Issue Date: 2014
Citation: Єльнікова М. Фізична реабілітація при метаболічному синдромі: від теорії до практичної реалізації / Марина Єльнікова // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Є. Приступи. - Л., 2014. - Вип. 18, т. 3. - С. 76 - 80.
Abstract: Проблема дисонансу між теоретичною базою з питань профілактики ускладнень атеросклерозу та їхньою практичною реалізацією зумовлює потребу пошуку причин і шляхів подолання цього явища. Мета дослідження – проаналізувати особливості клінічного перебігу метаболічного синдрому як предиктора судинних подій, залежно від комплайнсу до фізичної реабілітації. У науковому пошуку використано комплекс методів: документальний, аналіз і узагальнення, метод математичних розрахунків. У результаті дослідження обґрунтовано, що клініко-демографічні показники та комплайнс – взаємозалежні чинники, які в поєднанні впливають на маніфестацію компонентів метаболічного синдрому.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/374
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
Eln_12.pdf274.39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.