Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/371
Title: Детермінуючі чинники метрологічного забезпечення тестового контролю статокінетичної рівноваги студентів спеціальних медичних груп ВНЗ
Authors: Блавт, Оксана
Keywords: студенти
спеціальна медична група
контроль
тестування
рівновага
оцінювання
Issue Date: 2014
Citation: Блавт О. Детермінуючі чинники метрологічного забезпечення тестового контролю статокінетичної рівноваги студентів спеціальних медичних груп ВНЗ / Оксана Блавт // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Є. Приступи. - Л., 2014. - Вип. 18, т. 3. - С. 7 - 15.
Abstract: Розглянуто питання тестового контролю у фізичному вихованні студентів спеціальних медичних груп вищих навчальних закладів (ВНЗ). На основі теоретичного аналізу та експериментальної перевірки досліджено автентичність чинних методик тестування рівня розвитку статокінетичної рівноваги студентів із відхиленнями у стані здоров’я. Установлено невідповідність тестових методик, які використовуються в системі контролю спеціальних медичних груп, теоретичним положенням метрологічних стандартів. На підставі експериментальних даних запропоновано шляхи подолання стагнації концептуальних дослідницьких підходів у діагностиці рівня статокінетичної рівноваги студентів, які мають відхилення у стані здоров’я.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/371
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
Bla_2.pdf287.23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.