Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/handle/34606048/361
Title: Влияние готовности к профессиональному совершенствованию студентов на результат педагогического контроля
Authors: Трегуб, Валерий
Аксюта, Вячеслав
Савченко, Владимир
Keywords: контроль знань
професійне вдосконалення
педагогічний контроль
коректування
Issue Date: 2014
Citation: Трегуб В. Влияние готовности к профессиональному совершенствованию студентов на результат педагогического контроля / Валерий Трегуб, Вячеслав Аксюта, Владимир Савченко // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Є. Приступи. - Л., 2014. - Вип. 18, т. 2. - С. 167 - 172.
Abstract: Готовність до професійного вдосконалення – це професійна якість майбутнього тренера- педагога, в якому гармонійно поєднуються ціннісно-особисті й функціонально-операційні компоненти, що сприяють становленню професіоналізму. Дослідження проблеми здібностей до професійного вдосконалення дозволили виокремити насамперед інтелектуальні здібності. У роботі проведено порівняльний аналіз письмового контролю та комп'ютерного тестування знань, проаналізовано готовність до професійного вдосконалення студентів, на тлі усереднених інтелектуальних характеристик студентів різних спеціалізацій.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/361
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
Tre_30.pdf472.07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.