Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/3455
Title: Соціо-еколого-економічні аспекти рекреаційно-оздоровчої діяльності міських жителів у контексті сталого розвитку (на прикладі ходьби)
Authors: Максимів, Людмила
Гураль, Віктор
Keywords: рекреаційно-оздоровча діяльність
ходьба
Issue Date: 2014
Citation: Максимів Л. Соціо-еколого-економічні аспекти рекреаційно-оздоровчої діяльності міських жителів у контексті сталого розвитку (на прикладі ходьби) / Людмила Максимів, Віктор Гураль // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали ІХ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. - Л., 2014. - С. 55 - 58.
Abstract: Активне пропагування рекреаційно-оздоровчої діяльності населення як важливого складника державної політики загалом і за допомогою ходьби, зокрема, сприятиме досягненню бажаного індексу щастя як комплексного показника гармонійного розвитку українського суспільства.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/3455
Appears in Collections:"Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення"

Files in This Item:
File SizeFormat 
Maksymiv L.(2).pdf364.04 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.