Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/344
Title: Рівень свідомого та активного ставлення студентів до процесу фізичного виховання
Authors: Надкерничний, Тарас
Keywords: фізичне виховання
студенти
Issue Date: 2014
Citation: Надкерничний Т. Рівень свідомого та активного ставлення студентів до процесу фізичного виховання / Тарас Надкерничний // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Є. Приступи. - Л., 2014. - Вип. 18, т. 2. - С. 83 - 89.
Abstract: Розглянуто забезпечення усвідомленого й ініціативного ставлення молодого покоління до збереження та зміцнення власного здоров’я. На основі аналізу наукових праць виокремлено факти, спрямовані на підтвердження значущості принципу свідомості й активності під час фізкультурно-спортивної діяльності студентів. Шляхом анкетного опитування молодого покоління визначено рівень реалізованості зазначеного принципу на заняттях у вищих навчальних закладах міста Тернополя та встановлено групи його компонентів, якими педагоги керуються або нехтують під час проведення навчально-тренувального процесу.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/344
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
Nad_15.pdf271.85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.