Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/336
Title: Определение физической работоспособности у студентов-скалолазов в учебно-тренировочном процессе
Authors: Гальчинская, Людмила
Анохин, Герман
Keywords: скелелазіння
працездатність
велоергометрія
ергометрія
навчально-тренувальний процес
Issue Date: 2014
Citation: Гальчинская Л. Определение физической работоспособности у студентов-скалолазов в учебно-тренировочном процессе / Людмила Гальчинская, Герман Анохин // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Є. Приступи. - Л., 2014. - Вип.18, т. 2. - С. 28 - 32.
Abstract: Наведено результати дослідження динаміки працездатності студентів упродовж річного навчального циклу занять. Показана ефективність застосованої змагальної методики і спеціального комплексу вправ професійно-прикладної спрямованості. Описано методику визначення фізичної працездатності (тест PWC170. Кореляційний аналіз дозволив установити зв’язок із результатами у швидкісному лазінні.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/336
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
Gal_5.pdf341.8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.