Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/319
Title: Використання методу електроміографії в навчально-тренувальному процесі спортсменок, які спеціалізуються в легкоатлетичних стрибках
Authors: Ахметов, Рустам
Кутек, Тамара
Keywords: спорт
стрибки
електроміографія
техніка
управління
Issue Date: 2014
Citation: Ахметов Р. Використання методу електроміографії в навчально-тренувальному процесі спортсменок, які спеціалізуються в легкоатлетичних стрибках / Рустам Ахметов, Тамара Кутек // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Є. Приступи. - Л., 2014. - Вип. 18, т. 1. - С. 26 - 30.
Abstract: У роботі розглянуто питання можливості використання методу електроміографії в навчально-тренувальному процесі спортсменок, які спеціалізуються в легкоатлетичних стрибках. Показано, що метод електроміографії дозволяє цілеспрямовано контролювати рівень технічної майстерності спортсменок шляхом вивчення міжм’язової координації під час виконання розбігу та відштовхування при стрибках у висоту. Застосування електроміографічного методу оцінювання ступеня утилізації швидкісно-силових можливостей при виконанні відштовхування дає змогу не тільки визначати рівень технічної майстерності спортсменок, але й індивідуально здійснювати добір найбільш раціональних тренувальних вправ. Мета – визначити характер електричної активності основних м’язових груп при виконанні розбігу та відштовхування в стрибках у висоту та оцінити ступінь утилізації швидкісно-силових можливостей спортсменок при відштовхуванні.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/319
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
Аhm_5.pdf300.21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.