Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/31681
Title: Модернізаційні засади розвитку регіональних туристичних систем : силабус курсу, освітній рівень: третій (освітньо-науковий), галузь знань: 24 Сфера обслуговування, спеціальність: 242 Туризм
Authors: Голод, А. П.
Holod, A. P.
Кафедра туризму
Keywords: модернізаційні засади розвитку регіональних туристичних систем
силабус
галузь знань 24 «Сфера обслуговування»
спеціальність 242 „Туризм”
третій (освітньо-науковий) рівень
кафедра туризму
Issue Date: 10-Jan-2022
Publisher: ЛДУФК імені Івана Боберського
Citation: Голод А. П. Модернізаційні засади розвитку регіональних туристичних систем : силабус курсу, освітній рівень: третій (освітньо-науковий), галузь знань: 24 Сфера обслуговування, спеціальність: 242 Туризм / Голод Андрій Петрович. - Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2021. - 3 с.
Abstract: Метою викладання навчальної дисципліни є формування в аспірантів комплексу компетентностей пов’язаних з розумінням сутності, напрямів і пріоритетів модернізації туристичних систем регіонального рівня.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/31681
Appears in Collections:Силабуси

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Силабус МЗРРТС PhD 242.pdf266.72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.