Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/31679
Title: Концептуальні засади розвитку сфери обслуговування : силабус курсу, освітній рівень: третій (освітньо-науковий), галузь знань: 24 Сфера обслуговування, спеціальність: 242 Туризм
Authors: Голод, А. П.
Holod, A. P.
Кафедра туризму
Keywords: концептуальні засади розвитку сфери обслуговування
силабус
галузь знань 24 «Сфера обслуговування»
спеціальність 242 „Туризм”
третій (освітньо-науковий) рівень
кафедра туризму
Issue Date: 10-Jan-2022
Publisher: ЛДУФК імені Івана Боберського
Citation: Голод А. П. Концептуальні засади розвитку сфери обслуговування : силабус курсу, освітній рівень: третій (освітньо-науковий), галузь знань: 24 Сфера обслуговування, спеціальність: 242 Туризм / Голод Андрій Петрович. - Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2021. - 3 с.
Abstract: Метою викладання навчальної дисципліни є формування в аспірантів комплексу знань та умінь щодо концептуальних основ, а також сучасних тенденцій розвитку сфери обслуговування.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/31679
Appears in Collections:Силабуси

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Силабус КЗРСО PhD 242.pdf270.83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.