Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/31485
Title: Методологія наукового дослідження : силабус курсу, рівень освіти ІІІ, галузь знань: 24 Сфера обслуговування, спеціальність 242 Туризм
Authors: Бріскін, Ю. А.
Голод, А. П.
Курчаба, Т. М.
Хіменес, Х. Р.
Briskin, Yu. A.
Holod, A. P.
Kurchaba, T. M.
Khimenes, Kh. R.
Кафедра теорії спорту та фізичної культури
Кафедра гуманітарних дисциплін
Кафедра туризму
Keywords: методологія наукового дослідження та наукової діяльності
силабус
аспіранти
галузь знань 24 "Сфера обслуговування"
спеціальність 242 „Туризм”
кафедра теорії спорту та фізичної культури
кафедра гуманітарних дисциплін
кафедра туризму
Issue Date: 31-Dec-2021
Publisher: ЛДУФК імені Івана Боберського
Citation: Методологія наукового дослідження : силабус курсу, рівень освіти ІІІ, галузь знань: 24 Сфера обслуговування, спеціальність 242 Туризм / Бріскін Юрій Аркадійович, Голод Андрій Петрович, Курчаба Тетяна Миколаївна, Хіменес Христина Робертівна. - Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2021. - 9 с.
Abstract: Мета курсу формування в аспірантів та здобувачів наукового ступеня фундаментальних знань та умінь стосовно методів наукових досліджень на філософсько-методологічному, теоретичному та експериментально-емпіричному рівнях; спеціальних теоретикометодичних відомостей щодо організаційно-правових засад підготовки наукових кадрів.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/31485
Appears in Collections:Силабуси

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Силабус курсу_МНД_комплекс_Асп 242 ТУРИЗМ.pdf470.25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.