Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/31479
Title: Методологія наукового дослідження та наукової діяльності : навчальна програма нормативної дисципліни, підготовки третього (освітньо-наукового) рівня, галузь знань 24 „Сфера обслуговування”, cпеціальність 242 „Туризм”
Authors: Бріскін, Ю. А.
Голод, А. П.
Курчаба, Т. М.
Хіменес, Х. Р.
Briskin, Yu. A.
Holod, A. P.
Kurchaba, T. M.
Khimenes, Kh. R.
Кафедра теорії спорту та фізичної культури
Кафедра гуманітарних дисциплін
Кафедра туризму
Keywords: методологія наукового дослідження та наукової діяльності
навчальна програма
аспіранти
галузь знань 24 "Сфера обслуговування"
спеціальність 242 „Туризм”
кафедра теорії спорту та фізичної культури
кафедра гуманітарних дисциплін
кафедра туризму
Issue Date: 31-Dec-2021
Publisher: ЛДУФК імені Івана Боберського
Citation: Методологія наукового дослідження та наукової діяльності : навчальна програма нормативної дисципліни, підготовки третього (освітньо-наукового) рівня, галузь знань 24 „Сфера обслуговування”, cпеціальність 242 „Туризм” / розроб. Бріскін Ю. А., Голод А. П., Курчаба Т. М., Хіменес Х. Р. - Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2021. - 13 с.
Abstract: Метою навчальної дисципліни “ Методологія наукового дослідження та наукової діяльності ” є формування в аспірантів та здобувачів наукового ступеня фундаментальних знань та умінь стосовно методів наукових досліджень на філософсько-методологічному, теоретичному та експериментально-емпіричному рівнях; спеціальних теоретико-методичних відомостей щодо організаційно-правових засад підготовки наукових кадрів.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/31479
Appears in Collections:Робочі навчальні програми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
аспірант_МНД_навч_21-22 242 ТУРИЗМ.pdf419.69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.