Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/3060
Title: Оцінка зв'язку між режимом харчування та захворюваністю студентів університету
Authors: Кузнєцова, Олена
Петрук, Людмила
Демчук, Ірина
Keywords: харчування
студенти
режим харчування
Issue Date: 2015
Citation: Кузнєцова О. Оцінка зв'язку між режимом харчування та захворюваністю студентів університету / Олена Кузнєцова, Людмила Петрук, Ірина Демчук // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2015. - Вип. 19, т. 2. - С. 125 - 131.
Abstract: На сьогодні проблема здорового харчування студентів як соціально значущої категорії є досить актуальною. Аналіз захворюваності обстежених свідчить, що захворювання серцево-судинної системи, шлунково-кишкового тракту, хвороби обміну речовин, на розвиток яких впливає харчування, займають провідне місце у структурі захворюваності населення країни в цілому та студентської молоді зокрема. Метою дослідження є вивчення особливостей режиму харчування та визначення зв’язку із захворюваністю студентів університету (у тому числі аліментарного походження). Охарактеризовано режим та повноцінність харчування, смакові уподобання студентів спеціальних медичних груп. Установлено взаємозалежність між захворюваннями студентів та режимом і якістю харчування. Розроблено рекомендації відносно корекції харчування студентів.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/3060
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
Кузнецова_О_22.pdf342.37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.