Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/30307
Title: Неінвазивні методи дослідження у фізичній терапії : навчальна програма вибіркової дисципліни підготовки третього (освітньо-наукового) рівня, галузь знань 22 Охорона здоров’я, cпеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія
Authors: Борецький, Ю. Р.
Трач, В. М.
Гащишин, В. Р.
Тимочко-Волошин, Р. І.
Boretskyi, Yu. R.
Trach, V. M.
Hashchyshyn, V. R.
Tymochko-Voloshyn, R. I.
Кафедра біохімії і гігієни
Keywords: неінвазивні методи дослідження у фізичній терапії
навчальна програма
аспіранти
галузь знань - 22 «Охорона здоров’я»
спеціальність - 227 "Фізична терапія, ерготерапія"
кафедра біохімії та гігієни
Issue Date: 3-Sep-2021
Publisher: ЛДУФК імені Івана Боберського
Citation: Неінвазивні методи дослідження у фізичній терапії : навчальна програма вибіркової дисципліни підготовки третього (освітньо-наукового) рівня, галузь знань 22 Охорона здоров’я, cпеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія / розроб. Борецький Ю. Р., Трач В. М., Гащишин В. Р., Тимочко-Волошин Р. І. - Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2020. - 8 с.
Abstract: Метою навчальної дисципліни «Неінвазивні методи дослідження у фізичній терапії» є формування в аспірантів та здобувачів наукового ступеня розуміння фізичних, хімічних, біологічних законів, які лежать в основі принципів неінвазивних методів.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/30307
Appears in Collections:Робочі навчальні програми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
навч.аспірант_НМ_ФТЕ_Борецький_Гащишин (1).pdf362.85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.