Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/30290
Title: Компетентнісний підхід у фізичному вихованні : силабус навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти, ступеня доктора філософії, галузі знань 01 Освіта, спеціальність - 017 Фізична культура і спорт
Authors: Сороколіт, Н. С.
Sorokolit, N. S.
Кафедра теорії і методики фізичної культури
Keywords: компетентнісний підхід у фізичному вихованні
силабус
галузь знань : 01 "Освіта"
спеціальність: 017 „Фізична культура і спорт”
доктор філософії
кафедра теорії і методики фізичної культури
Issue Date: 3-Sep-2021
Publisher: ЛДУФК імені Івана Боберського
Citation: Сороколіт Н. С. Компетентнісний підхід у фізичному вихованні : силабус навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти, ступеня доктора філософії, галузі знань 01 Освіта, спеціальність - 017 Фізична культура і спорт / Сороколіт Н. С. - Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2020. - 12 с.
Abstract: Мета викладання курсу – закріплення знань теоретико-методичних основ компетентнісного фізичного виховання та засвоєння методичних і організаційних особливостей впровадження ключових компетентностей у фізичне виховання.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/30290
Appears in Collections:Силабуси

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Силабус_Компетентнісний підхід_017_Сороколіт (1).pdf742.65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.