Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/30286
Title: Компетентнісний підхід у фізичному вихованні : навчальна програма навчальної дисципліни, рівень вищої освіти - третій рівень, галузь знань -01 "Освіта/Педагогіка", спеціальність 014 «Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)», спеціалізація 014.11 «Середня освіта (фізична культура)»
Authors: Сороколіт, Н. С.
Sorokolit, N. S.
Відділ аспірантури та докторантури
Keywords: компетентнісний підхід у фізичному вихованні
навчальна програма
галузь знань 01 „Освіта”
спеціалізація : 014.11 „Середня освіта (фізична культура)”
спеціальність 014 «Середня освіта» (за предметними спеціалізаціями)
доктор філософії
Issue Date: 3-Sep-2021
Publisher: ЛДУФК імені Івана Боберського
Citation: Компетентнісний підхід у фізичному вихованні : навчальна програма навчальної дисципліни, рівень вищої освіти - третій рівень, галузь знань -01 "Освіта/Педагогіка", спеціальність 014 «Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)», спеціалізація 014.11 «Середня освіта (фізична культура)» / розроб. Сороколіт Наталія Стефанівна. - Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2020. - 17 с.
Abstract: Мета викладання курсу – закріплення знань теоретико-методичних основ компетентнісного фізичного виховання та засвоєння методичних і організаційних особливостей впровадження ключових компетентностей у фізичне виховання.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/30286
Appears in Collections:Робочі навчальні програми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
НП_КПФВ_014_Сороколіт (1).pdf776.39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.