Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/30019
Title: Сучасні тенденції у теорії та методиці фізичної культури : робоча програма навчальної дисципліни для аспірантів денної/заочної форм навчання, галузь знань 01 «Освіта», спеціальність 014 «Середня освіта» (фізична культура)
Authors: Завидівська, Н. Н.
Zavydivska, N. N.
Кафедра теорії та методики фізичної культури
Keywords: сучасні тенденції у теорії та методиці фізичної культури
робоча програма
аспіранти
галузь знань 01 «Освіта»
спеціальність014.11«Середня освіта»(фізична культура)
кафедра теорії та методики фізичної культури
Issue Date: 7-Jun-2021
Publisher: ЛДУФК імені Івана Боберського
Citation: Сучасні тенденції у теорії та методиці фізичної культури : робоча програма навчальної дисципліни для аспірантів денної/заочної форм навчання, галузь знань 01 «Освіта», спеціальність 014 «Середня освіта» (фізична культура) / розроб. Завидівська Н. Н. - Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2020. - 40 с.
Abstract: Метою викладання дисципліни «Сучасні тенденції у теорії та методиці фізичної культури» поглиблення у аспірантів знань і умінь, необхідних для формування фізичної культури різних груп населення та успішної практичної діяльності з фізичного виховання.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/30019
Appears in Collections:Робочі навчальні програми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РНП СТ у ТіМФК аспірантура.pdf1.57 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.