Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/29980
Title: Програма державної атестації з дисципліни "Іноземна мова (за професійним спрямуванням)" для студентів спеціальності - 241 «Готельно-ресторанна справа», освітньо-кваліфікаційний рівень - бакалавр
Authors: Романчук, Ольга
Холявка, Володимир
Коваль, Ростислав
Юлія Калимон, Ростислав
Матвіяс, Ольга
Свищ, Лілія
Romanchuk, Olha
Kholiavka, Volodymyr
Koval, Rostyslav
Kalymon, Yuliia
Matviias, Olha
Svyshch, Liliia
Кафедра української та іноземних мов
Keywords: іноземна мова професійного спрямування
програма державної атестації
спеціальність - 241 "Готельно-ресторанна справа"
бакалавр
кафедра української та іноземних мов
Issue Date: 3-Jun-2021
Publisher: ЛДУФК імені Івана Боберського
Citation: Програма державної атестації з дисципліни "Іноземна мова (за професійним спрямуванням)" для студентів спеціальності - 241 «Готельно-ресторанна справа», освітньо-кваліфікаційний рівень - бакалавр / уклад. Ольга Романчук, Володимир Холявка, Ростислав Коваль, Юлія Калимон, Ольга Матвіяс, Лілія Свищ. - Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2021. - 20 с.
Abstract: Програму державної атестації розроблено на базі Типової програми з іноземних мов для немовних вищих навчальних закладів та згідно з основними вимогами щодо кредитно-модульної системи навчання, у відповідності з якими враховується шкільна підготовка з іноземної мови.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/29980
Appears in Collections:Програми атестаційних іспитів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Untitled.pdf Іноземна мова. прогр. держ.атестації.pdf588.67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.