Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/29872
Title: Неінвазивні методи дослідження у фізичній терапії : робоча навчальна програма вибіркової дисципліни підготовки третього (освітньо-наукового) рівня, галузь знань 22 Охорона здоров’я, cпеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія
Authors: Борецький, Ю. Р.
Трач В. М., В. М.
Гащишин, В. Р.
Тимочко-Волошин, Р. І.
Boretskyi, Yu. R.
Trach, V. M.
Hashchyshyn, V. R.
Tymochko-Voloshyn, R. I.
Кафедра біохімії і гігієни
Keywords: неінвазивні методи дослідження у фізичній реабілітації та спорті
робоча програма
галузь знань 22 "Охорона здоров’я"
третій (освітньо-науковий) рівень
спеціальність 227 "Фізична терапія та ерготерапія"
кафедра біохімії та гігієни
Issue Date: 28-May-2021
Publisher: ЛДУФК імені Івана Боберського
Citation: Неінвазивні методи дослідження у фізичній терапії : робоча навчальна програма вибіркової дисципліни підготовки третього (освітньо-наукового) рівня, галузь знань 22 Охорона здоров’я, cпеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія / розроб. Борецький Ю. Р., Трач В. М., Гащишин В. Р., Тимочко-Волошин Р. І. - Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2020. - 12 с.
Abstract: Метою навчальної дисципліни «Неінвазивні методи дослідження у фізичній терапії» є формування в аспірантів та здобувачів наукового ступеня розуміння фізичних, хімічних, біологічних законів, які лежать в основі принципів неінвазивних методів.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/29872
Appears in Collections:Робочі навчальні програми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
робоча_аспірант_НМ_227_ФТЕ_Борецький_Гащишин.pdf794.7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.