Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/28990
Title: Екологія : робоча програма навчальної дисципліни, галузь знань 07 „Управління та адміністрування”, спеціальність: 073 „Менеджмент”, факультет туризму та факультет підвищення кваліфікації, перепідготовки, післядипломної та заочної освіти, рівень освіти: бакалавр
Authors: Худоба, В. В.
Khudoba, V. V.
Кафедра туризму
Keywords: екологія
робоча програма
спеціальність 073 Менеджмент
галузь знань - 07 «Управління та адміністрування»
бакалавр
факультет туризму та факультет підвищення кваліфікації, перепідготовки, післядипломної та заочної освіти
кафедра туризму
Issue Date: 3-Mar-2021
Publisher: ЛДУФК імені Івана Боберського
Citation: Екологія : робоча програма навчальної дисципліни, галузь знань 07 „Управління та адміністрування”, спеціальність: 073 „Менеджмент”, факультет туризму та факультет підвищення кваліфікації, перепідготовки, післядипломної та заочної освіти, рівень освіти: бакалавр / розроб. Худоба В. В. - Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2020. - 15 с.
Abstract: Мета навчальної дисципліни: є формування у студентів цілісної картини світу, гармонії суспільства та природи, особистої та суспільної відповідальності за стан довкілля, розуміння проблем природокористування, раціонального використання природних ресурсів і їх відтворення. Вивчення основ екології дає можливість студентам зрозуміти процеси, що відбуваються у природних екосистемах, виявити взаємозв’язок екології з туризмом та станом здоров’я людини.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/28990
Appears in Collections:Робочі навчальні програми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ekologiya_programa роб_073.pdf680.39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.