Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/287
Title: Факторний аналіз рухової діяльності юних стрибунів у воду 9 - 11 років
Authors: Наявко, Ігор
Keywords: рухова діяльність
стрибки у воду
стрибуни у воду
факторний аналіз
факторна структура
дисперсія
Issue Date: 2014
Citation: Наявко І. Факторний аналіз рухової діяльності юних стрибунів у воду 9 - 11 років / Ігор Наявко // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Є. Приступи. - Л., 2014. - Вип. 18, т. 1. - С. 163 - 169.
Abstract: Факторний аналіз дозволяє найбільш повно та об’єктивно визначити та обґрунтувати методику навчально-тренувального процесу у спорті. Проблема полягає в недостатності інформації методологічного характеру, в основі якої лежав би математичний (факторний) аналіз рухової діяльності юних стрибунів у воду. Тому є необхідність у такому дослідженні. Метою нашого дослідження є визначення вагомості ідентифікованих факторів у загальній структурі рухової діяльності юних стрибунів у воду. Для проведення дослідження були сформовані три експериментальні групи хлопчиків і дівчаток віком від 9 до 11 років. У результаті нашого дослідження ми ідентифікували найбільш значущі шість факторів із набору показників, що мають найбільшу факторну вагу й інформативність для навчально-тренувального процесу у стрибках у воду.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/287
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
Naj_29.pdf298.68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.