Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/27634
Title: Методика оціювання навчальних досягнень із фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів
Authors: Ковальчук, Володимир Ярославович
Keywords: навчальні досягнення
фізичне виховання
студенти
методика
вищі навчальні заклади
Issue Date: 16-Dec-2020
Publisher: Східноєвропейський нац. ун-т ім Л. Українки
Citation: Ковальчук В. Я. Методика оціювання навчальних досягнень із фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів : автореф. дис. ...канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я)" / Ковальчук Володимир Ярославович; Східноєвропейський нац. ун-т ім Л. Українки. - Луцьк, 2015. - 23 с.
Abstract: У дисертації виявлено рівень фізичного стану студентів вищих навчальних закладів та чинники, що його зумовлюють. На основі результатів дослідження обґрунтовано модель оцінювання навчальних досягнень із фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів, що охоплює принципи (індивідуальності, системності й систематичності, плановості й тематичності, економічності, відкритості й прозорості, об’єктивності та єдності вимог, взаємоповаги), компоненти (методологічний, процесуальний і технічний), функції (діагностичну, інформаційну, навчально-виховну, прогностичну, стимулювальну, контрольну та коригувальну), форми (вербальні, невербальні, колективні та цифрові) та методи (спостереження, бесіду, усне опитування, письмовий контроль, дидактичні тести, тестування) контролю. Розроблено особистісно орієнтовану методику оцінювання навчальних досягнень із фізичного виховання студентів з урахуванням компетентнісного підходу в освіті.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/27634
Appears in Collections:Автореферати дисертацій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ковальчук_Avtor_.pdf271.7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.