Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/26507
Title: Розвиток спритності та координації спортсменів, які спеціалізуються у боротьбі та бойових мистецтвах (на матеріалі рукопашного бою)
Authors: Нікітенко, Олексій Володимирович
Keywords: спортивна боротьба
тестування
бойові мистецтва
рукопашний бій
технічна підготовка
фізична підготовка
рухові якості
спритність
координація
рухова пам'ять
статодинамічна стійкість
регуляція пози
Issue Date: 9-Sep-2020
Publisher: Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України
Citation: Нікітенко О. В. Розвиток спритності та координації спортсменів, які спеціалізуються у боротьбі та бойових мистецтвах (на матеріалі рукопашного бою) : автореф. дис. ...канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Нікітенко Олексій Володимирович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - Київ, 2019. - 24 с.
Abstract: У дисертації піднято питання про недостатню увагу до фізичної підготовки й розвитку рухових якостей спортсменів у єдиноборствах і бойових мистецтвах, 19 особливо спритності та координації. У роботі показані принципові відмінності між поняттями «спритність» та «координація», показана значимість цих якостей для досягнень у спортивній боротьбі й бойових мистецтвах, визначені вимоги до їх тестування та методики розвитку. Показано, що широко поширені методи тестування спритності та координації не дозволяють об'єктивно оцінити рівень розвитку цих якостей через відсутність специфічного моторного компонента для конкретного виду спорту. Показана низька ефективність застосування комп'ютерних тестів діагностики сенсомоторики спортсменів. Розроблено та експериментально перевірено на відповідність критеріям інформативності та об'єктивності спеціальні тести: два закритих для оцінки координації та два відкритих для оцінки спритності спортсменів, які займаються рукопашним боєм. Експериментально доведено ефективність включення в програми занять 20- хвилинних блоків високої координаційної складності з наявністю фактора непередбачуваності, що призвело до достовірного покращення здібностей спортсменів, які спеціалізуються у рукопашному бої, до ефективної рухової діяльності в несподіваних ситуаціях і в умовах дефіциту часу.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/26507
Appears in Collections:Автореферати дисертацій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Нікітенко Олексій_aref_nikitenko_o.v_2019.pdf417.08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.