Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/25760
Title: Фізична терапія при множинних порушеннях організму : програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра галузі знань 22 "Охорона здоров’я" спеціальності 227 "Фізична терапія, ерготерапія"
Authors: Гула, Ганна
Рак, Олександра
Hula, Hanna
Rak, Oleksandra
Кафедра фізичної терапії та ерготерапії
Keywords: кафедра фізичної терапії та ерготерапії
Фізична терапія при множинних порушеннях організму
спеціальність "Фізична терапія та ерготерапія"
інформаційний обсяг навчальної дисципліни
теми практичних занять
самостійна робота
рекомендована література
Issue Date: 18-May-2020
Citation: Фізична терапія при множинних порушеннях організму : програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра галузі знань 22 "Охорона здоров’я" спеціальності 227 "Фізична терапія, ерготерапія" / розроб. Гула Г. В., Рак О. С. - Львів, 2019. - 17 с.
Abstract: Метою викладання навчальної дисципліни «Фізична терапія при множинних порушеннях організму» є набуття студентами, як майбутніми фахівцями у галузі охорони здоров´я, теоретичних знань та формування практичних умінь для проведення фізичної терапії при множинних порушеннях організму і поєднаній патології, при порушеннях обміну речовин, пошкодженнях опорно-рухового апарату та хірургічній патології; здобуття студентами компетенцій для розробки профілактичних та реабілітаційних стратегій, при визначенні індивідуального плану фізичної терапії з метою покращення здоров’я, функціональних можливостей, адаптації дати ґрунтовні знання про комбіновані захворювання організму, у комплексному лікуванні яких використовують засоби лікувальної фізичної культури, фізіотерапевтичні процедури, масаж, преформовані фізичні фактори; а також - навчити майбутніх спеціалістів розвивати у собі спостережливість, дослідницькі інтереси, здатність визначати загальний стан хворого, бачити найменші зміни в його стані і тим самим забезпечувати гнучку тактику застосування фізичної терапії.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/25760
Appears in Collections:Навчальні програми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2_Гула,_Рак__НАВЧ_на_програма_ФТ_при_мн_порушеннях.pdf525.54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.