Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/25290
Title: Інформаційні системи та технології : робоча програма навчальної дисципліни галузі знань 24 "Сфера обслуговування" спеціальності 241 "Готельно-ресторанна справа" факультету туризму рівня освіти "бакалавр"
Authors: Заневський, Ігор
Матвіїв, Василь
Zanevskyi, Ihor
Matviiv, Vasyl
Кафедра інформатики та кінезіології
Keywords: кафедра інформатики та кінезіології
Інформаційні системи та технології
спеціальність "Готельно-ресторанна справа"
опис навчальної дисципліни
програма навчальної дисципліни
структура навчальної дисципліни
теми лабораторних занять
самостійна робота
залікові вимоги
рекомендована література
Issue Date: 9-Apr-2020
Citation: Інформаційні системи та технології : робоча програма навчальної дисципліни галузі знань 24 "Сфера обслуговування" спеціальності 241 "Готельно-ресторанна справа" факультету туризму рівня освіти "бакалавр" / розроб. Заневський І. П., Матвіїв В. І. - Львів, 2019. - 13 с.
Abstract: Мета викладання дисципліни: формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, набуття професійних знань, умінь, навичок, які забезпечують теоретичну та практичну підготовку висококваліфікованих спеціалістів в галузі готельно-ресторанної справи, здатних забезпечити високий рівень якості послуг, фахівців, здатних до постійного оновлення знань, професійної майстерності, мобільної та швидкої адаптації до змін у соціально-культурній сфері, в системі управління та організації готельно-ресторанної справи.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/25290
Appears in Collections:Робочі навчальні програми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Робоча програма ІСТ ГРС.pdf512.21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.