Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/25012
Title: Сталий розвиток індустрії гостинності : робоча програма навчальної дисципліни підготовки бакалаврів галузі знань 24 "Сфера обслуговування" cпеціальності 241 "Готельно-ресторанна справа"
Authors: Голод, Андрій
Holod, Andrii
Кафедра готельно-ресторанного бізнесу
Keywords: кафедра готельно-ресторанного бізнесу
Сталий розвиток індустрії гостинності
спеціальність "Готельно-ресторанна справа"
опис навчальної дисципліни
інформаційний обсяг навчальної дисципліни
структура навчальної дисципліни
теми практичних занять
теми семінарських занять
самостійна робота
розподіл балів
шкала оцінювання
рекомендована література
залікові вимоги
Issue Date: 16-Feb-2020
Citation: Сталий розвиток індустрії гостинності : робоча програма навчальної дисципліни підготовки бакалаврів галузі знань 24 "Сфера обслуговування" cпеціальності 241 "Готельно-ресторанна справа" / розроб. Голод А. П. - Львів, 2019. - 13 с.
Abstract: Метою викладання навчальної дисципліни “Сталий розвиток індустрії гостинності” є формування у студентів фундаментальних знань, вмінь та навичок стосовно розуміння та практичного вирішення проблем сталого розвитку індустрії гостинності
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/25012
Appears in Collections:Конспекти лекцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
робоча програма СРІГ.pdf649.1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.