Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/2495
Title: Стан та перспективи вдосконалення процесу підвищення кваліфікації тренерів дитячо-юнацьких команд з футболу
Authors: Нагорняк, Оксана
Лапичак, Ігор
Keywords: післядипломна освіта тренерів
підвищення кваліфікації
футбол
Issue Date: 2009
Citation: Нагорняк О. Стан та перспективи вдосконалення процесу підвищення кваліфікації тренерів дитячо-юнацьких команд з футболу / Оксана Нагорняк, Ігор Лапичак // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. - Л., 2009. - Вип. 13, т. 4. - С. 125 - 131.
Abstract: Встановлено, що у післядипломній освіті тренерів застосовують традиційні підходи (запозичені з педагогіки середньої та вищої освіти), які не враховують рівень професійної майстерності фахівця, стаж роботи, потреби та запити фахівця. Запропоновано використання диференційованого підходу побудови моделі курсів підвищення кваліфікації для цієї категорії фахівців.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/2495
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File SizeFormat 
Nahornyak_157.pdf247.15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.