Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/249
Title: Бібліографічний покажчик наукових праць докторів наук та професорів Львівського державного університету фізичної культури
Authors: Свістельник, Ірина
Keywords: бібліографічний покажчик
наукові праці
доктори наук ЛДУФК
професори ЛДУФК
Issue Date: 2014
Publisher: ЛДУФК
Citation: Бібліографічний покажчик наукових праць докторів наук та професорів Львівського державного університету фізичної культури [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Вид. 3-тє, доп. – Л. : [б. в.], 2014. – 390 с. (Серія „Наукові праці Львівського державного університету фізичної культури”, вип. 2)
Abstract: Видання містить відомості про наукові праці докторів наук та професорів Львівського державного університету фізичної культури. Інформаційні матеріали відібрано, упорядковано й систематизовано з архівних матеріалів університету, картотеки друкованих праць професорсько - викладацького складу університету, особистого перегляду інформаційних видань. Наукові праці представлено за рубриками, в алфавітній послідовності прізвищ, Бібліографічні описи складено відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 „Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання” та ДСТУ 3582 – 97 „Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила”.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/249
Appears in Collections:Бібліографічні покажчики наукових праць професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BIOBIBLIOGRAF_PROFESOR_2014__1.pdf835.67 kBAdobe PDFView/Open
BIOBIBLIOGRAF_PROFESOR_2014_2.pdf578.69 kBAdobe PDFView/Open
BIOBIBLIOGRAF_PROFESOR_2014_3.pdf688.83 kBAdobe PDFView/Open
BIOBIBLIOGRAF_PROFESOR_2014_4.pdf607.53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.