Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/24685
Title: Економічний аналіз діяльності підприємства : програма навчальної дисципліни підготовки бакалаврів галузі знань 07 "Управління та адміністрування" спеціальності 073 "Менеджмент"
Authors: Гуль, Іван
Hul, Ivan
Кафедра економіки та менеджменту
Keywords: кафедра економіки та менеджменту
Економічний аналіз діяльності підприємства
спеціальність "Менеджмент"
інформаційний обсяг навчальної дисципліни
рекомендована література
залікові вимоги
Issue Date: 27-Feb-2020
Citation: Економічний аналіз діяльності підприємства : програма навчальної дисципліни підготовки бакалаврів галузі знань 07 "Управління та адміністрування" спеціальності 073 "Менеджмент" / розроб. Гуль І. Г. - Львів, 2020. - 10 с.
Abstract: Метою викладання навчальної дисципліни «Економічний аналіз діяльності підприємства» є формування у студентів теоретичних знань, умінь та практичних навичок щодо організації і проведення аналізу виробничої та фінансово-комерційної діяльності підприємства; системного оцінювання основних техніко-економічних та фінансових показників діяльності підприємств; виявлення внутрішніх резервів матеріальних, трудових та фінансових ресурсів і розроблення заходів щодо підвищення ефективності їх використання.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/24685
Appears in Collections:Навчальні програми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4. ПРОГ_НАВЧ_ДИСЦ_ЕАДП_073.pdf208.12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.