Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/24516
Title: Інформаційні технології в туризмі : анот. бібліогр. покажч.
Authors: Свістельник, Ірина
Svistelnyk, Iryna
Keywords: туризм
інформаційні технології в туризмі
Issue Date: 2020
Citation: Інформаційні технології в туризмі : анот. бібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2020. - 26 с. - (Серія „Інформаційне забезпечення фізичного виховання, спорту і туризму”, вип. 1). - Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/mydspace.
Abstract: До анотованого бібліографічного покажчика увійшли друковані (книги, монографії, наукові статті, автореферати дисертацій тощо) джерела бібліотеки Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського. Праці науковців, що досліджують проблеми туризму розміщено за рубриками, в алфавітній послідовності прізвищ авторів, анотації подано трьома мовами (українською, російською та англійською); тексти анотацій збережено в авторських варіантах. Бібліографічні описи складено відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 „Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання” та ДСТУ 3582–2013 „Бібліографічний опис скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила”. Покажчик призначений для викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів ВНЗ фізкультурного профілю, факультетів фізичного виховання ВНЗ та всіх, хто здійснює наукові дослідження в туризмі.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/24516
Appears in Collections:Науково-бібліографічні покажчики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ТУРИЗМІ_покажчик 2020.pdf1.12 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.