Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/24515
Title: Спорт для всіх : анот. бібліогр. покажч.
Authors: Свістельник, Ірина
Svistelnyk, Iryna
Keywords: Спорт для всіх
бібліографічний покажчик
Issue Date: 2020
Citation: Спорт для всіх : анот. бібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2020. - 50 с. - (Серія „Інформаційне забезпечення фізичного виховання, спорту та туризму”, вип. 1).
Abstract: До анотованого бібліографічного покажчика увійшли друковані джерела бібліотеки Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського. Праці науковців, що досліджують проблеми спорту для всіх розміщено в алфавітній послідовності прізвищ авторів, анотації подано трьома мовами (українською, російською та англійською); тексти анотацій збережено в авторських варіантах. Бібліографічні описи складено відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 „Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання” та ДСТУ 3582–2013 „Бібліографічний опис скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила”. Покажчик призначений для викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів ЗВО фізкультурного профілю, факультетів фізичного виховання ЗВО та всіх, хто здійснює наукові дослідження з оздоровчої рухової активності.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/24515
Appears in Collections:Науково-бібліографічні покажчики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
СПОРТ ДЛЯ ВСІХ_покажчик_2020.pdf1.33 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.