Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/245
Title: Автореферати дисертацій галузі фізичної культури і спорту : анот. бібліогр. покажч. трьома мовами
Authors: Свістельник, Ірина
Keywords: бібліографічний покажчик
автореферати дисертацій
фізична культура
спорт
Issue Date: 2014
Publisher: ЛДУФК
Citation: Автореферати дисертацій галузі фізичної культури і спорту : анот. бібліогр. покажч. трьома мовами [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Л. : [б. в.], 2014.– Кн. 4 „Основи здоров’я”. – 18 с. (Серія „Інформаційне забезпечення фізичного виховання, спорту і туризму”, вип. 1)
Abstract: У бібліографічному покажчику подано відомості про автореферати дисертацій кандидатів та докторів наук спортивної тематики та суміжних дисциплін, що зберігаються у фонді бібліотеки Львівського державного університету фізичної культури. Стиль та мова збережені в авторській редакції. Покажчик призначений для викладачів, аспірантів,маґістрантів,студентів ВНЗ фізкультурного профілю,факультетів фізичного виховання педагогічних ВНЗ та усіх тих, хто здійснює наукові дослідження в галузі фізичної культури та спорту.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/245
Appears in Collections:Науково-бібліографічні покажчики

Files in This Item:
File SizeFormat 
osnovy zdorovia.pdf229.54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.