Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/24161
Title: Індивідуально-типологічні особливості дітей дошкільного віку
Authors: Пасічник, Вікторія
Пітин, Мар'ян
Романчук, І.
Pasichnyk, Viktoriia
Pityn, Marian
Romanchuk, I.
Keywords: індивідуально-типологічні особливості
діти
дошкільний вік
Issue Date: 2019
Citation: Пасічник В. М. Індивідуально-типологічні особливості дітей дошкільного віку / Пасічник В. М., Пітин М. П., Романчук І. В. // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. пр. – Київ, 2019. – Вип. 1(107)19. – С. 69–73.
Abstract: Дошкільний вік – це період, коли відбувається створення базових компонентів формування особистості дитини. За таких обставин значно підвищується роль фізичного виховання у системі дошкільної освіти, потенціал якого не лише у впливі на рухову сферу, а й на особистісну та соціальну.При цьому необхідний диференційований підхід, який враховує стан здоров`я, фізичної підготовленості, а також індивідуально-типологічні особливості дітей. Для з`ясування типу темпераменту дітей дошкільного віку використано методику діагностики індивідуально-типологічних особливостей. Встановлено, що для дітей дошкільного віку притаманно поєднання декількох домінантних особливостей одного темпераменту з іншим. Найбільшому відсотку дітей властиво тип «сангвінік-флегматик» (32,14 %), іншу вагому частку розподілили між собою такі типи темпераменту як «сангвінік-холерик», «флегматик-меланхолік» і «холерик - флегматик» (21,39 %, 15,09 % і 13,16 % відповідно).З чітко окресленими властивостями одного типу темпераменту встановлено незначна кількість дітей (сангвінік – 5,46 %, флегматик –3,47 %, холерик – 1,98 %, меланхолік –1,78 %). Співвідношення кількості дітей 3–6 років із різними типами темпераменту була майже однаковою в усіх вікових підгрупах дівчаток і хлопчиків.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/24161
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Пасічник_Пітин_Романчук_2019.pdf734.09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.