Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/24109
Title: Вплив фізичної активності на будову тіла хворих на ВІЛ/СНІД
Authors: Мазепа, Марія
Орфін, А.
Mazepa, Mariia
Orfin, O.
Keywords: ВІЛ/СНІД
фізична активність
анаеробні вправи
аеробні вправи
будова тіла
Issue Date: 2019
Citation: Мазепа М. А. Вплив фізичної активності на будову тіла хворих на ВІЛ/СНІД / Мазепа М. А., Орфін А. Я. // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманов. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. пр. – Київ, 2019. – Вип. 5 (113)19. – С. 81–84.
Abstract: У клініці ВІЛ/СНІДу на фоні наростання вірусного навантаження закономірною є зміна розподілу жирової та м’язової тканин. Передбачалось, що фізична активність у пацієнтів з ВІЛ/СНІДом може покращити ці зміни. Мета. Дослідити на основі літературних джерел вплив фізичної активності на будову тіла хворих на ВІЛ/СНІД. Матеріал і методи. Проведено пошук доказової наукової літератури у електронних базах даних всесвітньої мережі Інтернет. До аналізу включили ті роботи, в яких дослідники вивчали вплив ФА саме на будову тіла. Результати. Фізична активність має позитивний вплив на будову тіла у ВІЛ-інфікованих пацієнтів. Фізична активність у вигляді анаеробних вправ більшою мірою впливає на збільшення м’язової маси, обводів плеча та стегна, збільшує м’язову силу. Аеробні вправи – зменшують відсоток жиру, та масу тіла за рахунок жирової тканини, зменшують індекс маси тіла та обвід талії. Найефективнішою визнана комбінована фізична активність, коли поєднуються анаеробні та аеробні вправи. Висновки. Проведений аналіз літературних джерел стосовно ефективності ФА у ВІЛ-інфікованих пацієнтів показав, що існує позитивний вплив ФА у них на будову тіла. Питання про тривалість, тип вправ, інтенсивність тренувань до кінця невивчене. Дані, які наводяться різними авторами, є суперечливими та неоднозначними. З результатів аналізу випливає необхідність додаткових досліджень для розробки клінічного протоколу, який би ґрунтувався на свідомому процесі прийняття рішень фізичними терапевтами для вибору засобів та методів фізичної терапії пацієнтів з ВІЛ.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/24109
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mazepa_Орфін_2019.pdf113.08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.