Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/24051
Title: Соціальна відповідальність у діяльності фітнес-клубів України
Authors: Чеховська, Любов
Chekhovska, Liubov
Keywords: соціальна відповідальність
спортивно-масові заходи
фітнес-клуб
Issue Date: 2018
Citation: Чеховська Л. Соціальна відповідальність у діяльності фітнес-клубів України / Любов Чеховська // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Л. Українки. - Луцьк, 2018. - № 1(41). - С. 5–10.
Abstract: Соціальна відповідальність заохочує різноманітні організації враховувати інтереси суспільства, споживачів, працівників, громади. У сучасному світі соціальна відповідальність бізнесу є загальноприйнятим правилом, якого дотримуються більшість організацій. Турбота про здоров’я людини повиннастати місією кожної фізкультурної організації. Мета статті – проаналізувати діяльність мережі фітнес-клубів «FitCurves» та «SportLife» щодо їх соціальної відповідальності. Методи дослідження – теоретичний аналіз й узагальнення наукової літератури, джерел та інформації світової мережі Інтернет, документальний метод. Результати. Фітнесіндустрія України представлена функціонуванням 1419 клубів.Для збереження провідних позицій на ринку вони повинні мати стійку репутацію. Досягнути цього можливо за допомогою усвідомленого формування свого позитивного іміджу. Компанія «FitCurves» на ринку фітнес-послуг працює понад 11 років. У своїй діяльності вона регулярно здійснює заходи соціального та благодійного спрямування. Соціальні проекти «FitCurves» розвиваються за п’ятьма напрямами – жінка, сім’я, здоров’я, навколишнє середовище й благодійність. Мережа фітнесклубів «FitCurves» отримала статусний знак «Знак соціальної відповідальності». Мережа «SportLife» – найбільша спеціалізована корпорація України, у якій діє 17 власних підприємств. Мережа «SportLife» значну частину свого прибутку також спрямовує на фінансування різноманітних регулярних й одноразових фізкультурно-спортивних заходів.У них узяли участь 80–9000 осіб. Висновки. Україна повинна сприяти та створювати стимули до соціальної відповідальності, забезпечувати правові умови соціальних інвестицій, гнучку податкову політику стосовно організацій-благодійників. Для збереження провідних позицій мережі фітнес-клубів «FitCurves» і «SportLife» створюють свій позитивний імідж через цивілізований бізнес та дотримуються принципів соціальної відповідальності. Саме цим обґрунтовуєтьсях найбільша кількість фітнес-клубів у містах України.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/24051
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Чеховська_2018.pdf184.92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.