Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/24031
Title: Теорія і методика викладання українського-народно сценічного танцю : робоча програма навчальної дисципліни галузі знань 02 "Культура і мистецтво" спеціальності: 024 "Хореографія" факультету педагогічної освіти та факультету підвищення кваліфікації, перепідготовки, післядипломної та заочної освіти ступеня вищої освіти "бакалавр"
Authors: Бойко, Андрій
Вартовник, Валентина
Шелейкіс, Яна
Boiko, Andrii
Sheleikis, Yana
Vartovnyk, Valentyna
Keywords: кафедра хореографії та мистецтвознавства
Теорія і методика викладання українського-народно сценічного танцю
спеціальність "Хореографія"
2 курс
опис навчальної дисципліни
програма навчальної дисципліни
структура навчальної дисципліни
теми практичних занять
самостійна робота
шкала оцінювання
рекомендована література
Issue Date: 24-Jan-2020
Citation: Теорія і методика викладання українського-народно сценічного танцю : робоча програма навчальної дисципліни галузі знань 02 "Культура і мистецтво" спеціальності: 024 "Хореографія" факультету педагогічної освіти та факультету підвищення кваліфікації, перепідготовки, післядипломної та заочної освіти ступеня вищої освіти "бакалавр" / розроб. Бойко А. Б., Вартовник В. О., Шелейкіс Я. Є. - Львів, 2019. - 9 с.
Abstract: Метою викладання навчальної дисципліни «Теорія і методика викладання українського народно-сценічного танцю» є всебічне вивчення українського народного танцю, його лексики, різноманітності, композиційного вирішення, формування практичних
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/24031
Appears in Collections:Робочі навчальні програми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ТіМ УНТ 2 курс робоча програма.pdf106.89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.