Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/23979
Title: Теорія і методика викладання класичного танцю : робоча програма навчальної дисципліни галузі знань 02 "Культура і мистецтво" спеціальності: 024 "Хореографія" факультету педагогічної освіти та факультету підвищення кваліфікації, перепідготовки, післядипломної та заочної освіти рівня освіти бакалавр
Authors: Шевченко, Олена
Shevchenko, Olena
Кафедра хореографії та мистецтвознавства
Keywords: кафедра хореографії та мистецтвознавства
Теорія і методика викладання класичного танцю
спеціальність "Хореографія"
2 курс
опис навчальної дисципліни
програма навчальної дисципліни
структура навчальної дисципліни
теми практичних занять
самостійна робота
екзаменаційні вимоги
шкала оцінювання
рекомендована література
Issue Date: 22-Jan-2020
Citation: Теорія і методика викладання класичного танцю : робоча програма навчальної дисципліни галузі знань 02 "Культура і мистецтво" спеціальності: 024 "Хореографія" факультету педагогічної освіти та факультету підвищення кваліфікації, перепідготовки, післядипломної та заочної освіти рівня освіти бакалавр / розроб. Шевченко О. М. - Львів, 2019. - 12 с.
Abstract: Метою викладання навчальної дисципліни «Теорія і методика викладання класичного танцю» є надання студентам ґрунтовних знань із методики викладання даної дисципліни, композиційної побудови класичного танцю, формування практичних навичок та умінь виконання та викладання класичного танцю.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/23979
Appears in Collections:Робочі навчальні програми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РП КТ 2 курс 2019.pdf133.45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.