Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/239
Title: Лікувальна фізична культура при захворюваннях органів дихання
Authors: Свістельник, Ірина
Keywords: бібліографічний покажчик
лікувальна фізична культура
ЛФК
захворювання органів дихання
Issue Date: 2015
Citation: Лікувальна фізична культура при захворюваннях органів дихання : анот. бібліогр. покажч. трьома мовами [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Л. : [б. в.], 2015. – 27 с. (Серія „Інформаційне забезпечення фізичної рекреації, реабілітації і здоров′я людини”, вип. 2).
Abstract: До анотованого бібліографічного покажчика увійшли друковані (книги, монографії, наукові статті, автореферати дисертацій тощо) та електронні джерела бібліотеки Львівського державного університету фізичної культури. Праці науковців, що досліджують проблеми лікувальної фізичної культури розміщено за рубриками, в алфавітній послідовності прізвищ авторів, анотації подано трьома мовами (українською, російською та англійською); тексти анотацій збережено в авторських варіантах. Бібліографічні описи складено відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 „Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання” та ДСТУ 3582–97 „Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила”. Покажчик призначений для викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів ВНЗ фізкультурного профілю, факультетів фізичного виховання ВНЗ та всіх, хто здійснює наукові дослідження в галузі медицини.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/239
Appears in Collections:Науково-бібліографічні покажчики

Files in This Item:
File SizeFormat 
LFK pry zakhvoryuvannyakh orhaniv dykhannya_pokazhchyk.pdf513.96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.