Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/22913
Title: Спортивна морфологія : робоча програма навчальної дисципліни галузі знань: 01 "Освіта/педагогіка" спеціальності: 017 "Фізична культура і спорт" факультету фізичної культури і спорту
Authors: Куцериб, Тетяна
Гриньків, Мирослава
Kutseryb, Tetiana
Hrynkiv, Myroslava
Кафедра анатомії та фізіології
Keywords: кафедра анатомії та фізіології
Спортивна морфологія
"Фізична культура і спорт"
опис навчальної дисципліни
програма навчальної дисципліни
структура навчальної дисципліни
теми лабораторних занять
самостійна робота
рекомендована література
залікові вимоги
2 курс
Issue Date: 30-Oct-2019
Citation: Спортивна морфологія : робоча програма навчальної дисципліни галузі знань: 01 "Освіта/педагогіка" спеціальності: 017 "Фізична культура і спорт" факультету фізичної культури і спорту / розроб. Куцериб Т. М., Гриньків М. Я. - Львів, 2019. - 18 с.
Abstract: Мета: забезпечити майбутнім вчителям фізичної культури, тренерам і реабілітологам знання вікових особливостей будови організму людини і змін, що виникають під впливом фізичних навантажень, а також вміння застосовувати набуті знання на практиці.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/22913
Appears in Collections:Робочі навчальні програми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РОБОЧА ПРОГРАМА_СМ_017_Куцериб_Гриньків.pdf564.3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.