Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/2203
Title: Фізичні фактори у реабілітації хворих з дискінезією товстої кишки
Authors: Філак, Фелікс
Філак, Ярослав
Keywords: фізична реабілітація
електроколонографія
дискінезія
Issue Date: 2009
Citation: Філак, Ф. Фізичні фактори у реабілітації хворих з дискінезією товстої кишки / Фелікс Філак, Ярослав Філак // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. - Л., 2009. - Вип. 13, т. 3. - С. 181 - 183.
Abstract: Обстежено вплив факторів курортної і фізичної реабілітації у хворих з дискінезією товстої кишки. Для вивчення стану моторної функції товстої кишки і оцінки ефективності реабілітаційних заходів проведена реєстрація міоелектричної активності сліпої та сигмовидної кишок методом електроколонографії за методикою А. М. Ногаллера. Порівнювалась фонова міоелектрична активність товстої кишки та її зміни на початку і в кінці курсу лікування. Дослідження показали, що використання комплексу спеціальних вправ у реабілітації хворих з дискінезією товстої кишки справляє регулюючий вплив на порушену моторну функцію товстої кишки, який залежить від вихідного стану моторики кишечника і від індивідуального підбору гімнастичних вправ.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/2203
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
Filak_43+.pdf709.21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.