Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/213
Title: Бібліографічний покажчик наукових праць завідувачів кафедр Львівського державного університету фізичної культури
Authors: Свістельник, Ірина
Keywords: бібліографічний покажчик
ЛДУФК
завідувачі кафедр ЛДУФК
наукові праці
Issue Date: 2015
Citation: Бібліографічний покажчик наукових праць завідувачів кафедр Львівського державного університету фізичної культури [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Л. : [б. в.], 2015. − 298 с. (Серія „Наукові праці Львівського державного університету фізичної культури”, вип. 4).
Abstract: Видання містить відомості про наукові праці завідувачів кафедр Львівського державного університету фізичної культури. Інформаційні матеріали відібрано, упорядковано й систематизовано з архівних матеріалів університету, картотеки друкованих праць професорсько-викладацького складу університету. Бібліографічні описи складено відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 „Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання” та ДСТУ 3582–97 „Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила”.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/213
Appears in Collections:Бібліографічні покажчики наукових праць професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File SizeFormat 
BIOBOBLIOGRAF_ZAVKAFEDR_2015.pdf2.34 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.