Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/212
Title: Бібліографічний покажчик наукових праць докторів наук та професорів Львівського державного університету фізичної культури
Authors: Свістельник, Ірина
Keywords: бібліографічний покажчик
професори ЛДУФК
доктори наук ЛДУФК
ЛДУФК
Issue Date: 2015
Citation: Бібліографічний покажчик наукових праць докторів наук та професорів Львівського державного університету фізичної культури [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Л. : [б. в.], 2015. – 430 с. (Серія „Наукові праці Львівського державного університету фізичної культури”, вип. 2).
Abstract: Видання містить відомості про наукові праці докторів наук та професорів Львівського державного університету фізичної культури. Інформаційні матеріали відібрано, упорядковано й систематизовано з архівних матеріалів університету, картотеки друкованих праць професорсько-викладацького складу університету, особистого перегляду інформаційних видань. Наукові праці представлено за рубриками, в алфавітній послідовності прізвищ, Бібліографічні описи складено відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 „Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання” та ДСТУ 3582–97 „Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила”.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/212
Appears in Collections:Бібліографічні покажчики наукових праць професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File SizeFormat 
BIOBIBLIOGRAF_PROFESOR_2015.pdf2.89 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.