Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/21168
Title: Українська мова професійного спілкування : робоча програма навчальної дисципліни підготовки бакалаврів спеціальності 073 "Менеджмент" факультету туризму; післядипломної та заочної освіти
Authors: М'ягкота, Ірина
Miahkota, Iryna
Кафедра української та іноземних мов
Keywords: кафедра української та іноземних мов
Українська мова професійного спілкування
"Менеджмент"
бакалавр
опис навчальної дисципліни
структура навчальної дисципліни
теми лекційних занять
теми практичних занять
самостійна робота
індивідуальні завдання
залікові вимоги
шкала оцінювання
рекомендована література
Issue Date: May-2019
Citation: Українська мова професійного спілкування : робоча програма навчальної дисципліни підготовки бакалаврів спеціальності 073 "Менеджмент" факультету туризму; післядипломної та заочної освіти / розроб. М'ягкота І. В. - Львів, 2018. - 9 с.
Abstract: Мета дисципліни полягає в ознайомленні студентів з нормами сучасної ділової української мови, підвищенні загальної та мовної культури майбутніх фахівців галузі туризму, формуванні практичних навиків ділового усного та писемного спілкування, підвищенні загальної мовної культури студентів, як носіїв української мови.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/21168
Appears in Collections:Робочі навчальні програми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РП Менеджмент укр.pdf442.75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.