Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/21145
Title: Макроекономіка: базовий електронний текст лекцій
Authors: Малий, І.
Радіонова, І.
Куценко, Т.
Федірко, Н.
Усик, В.
Москалюк, Н.
Ємельяненко, Л.
Жданов, В.
Костенок, Я.
Єфремов, Д.
Кульбачний, С.
Волощенко, В.
Котенок, Д.
Keywords: макроекономіка
валовий внутрішній продукт
агреговані ринки
ринок праці
зайнятість
безробіття
ринок товарів та послуг
ринок грошей
інфляція
приватне споживання
інвестиції
диференціація доходів
кейнсіанська функція споживання
моделі економічної рівноваги
мультиплікативний ефект
фіскальна політика
монетарна політика
платіжний баланс країни
економічне зростання
модель Солоу
антициклічне регулювання економіки
Issue Date: 2017
Citation: Макроекономіка: базовий електронний текст лекцій [Електронний ресурс] / уклад.: Малий І. Й., Радіонова І. Ф., Куценко Т. Ф., Федірко Н. В., Усик В. І., Москалюк Н. П., Ємельяненко Л. М., Жданов В. І., Костенок Я. О., Єфремов Д. П., Кульбачний С.В., Волощенко В. В., Котенок Д. М. - Київ : КНЕУ, 2017. - 200 с. - Режим доступу: http://feu.kneu.edu.ua/ua/depts4/mdu/disciplines_of_bachelor_level_mdu/macroeconomics/
Abstract: Макроекономіка належить до базових дисциплін, які покликані забезпечити фундаментальну економічну підготовку бакалаврів всіх спеціальностей всіх напрямів навчання. Мета її полягає в тому, щоб дати студентам теоретичні основи макроекономіки та найпростіші практичні навички аналізу механізму функціонування національної економіки в сучасних умовах.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/21145
Appears in Collections:Конспекти лекцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Макроекономіка_Базовий текст лекцій.pdf3.04 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.